Salmon & Flour

Flour - Organic & Local

100% Organic Non-GMO Soft White Wheat Flour
$8.50

Salmon - Wild Caught - About 1.5 lb Package

Sustainable, wild caught Alaskan Chinook, and Sockeye Salmon
$14.00/lb. Avg. 1.5 lb.

Salmon - Wild Caught Sockeye - About 0.5 lb Packages

Sustainable, wild caught Alaskan Chinook, and Sockeye Salmon
$14.00/lb. Avg. 8 oz.